„…és fölment velük a hegyre imádkozni” – Kispaptalálkozó a Káptalandomb szívében

Az évente megrendezett Országos Kispaptalálkozónak idén a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet adott otthont, március 10-11. között, melyet több hetes előkészület előzött meg.

A papnövendékek és elöljáróik pénteken délután érkeztek Győrbe, ahol 17 órakor a Szeminárium dísztermében Dr. Reisner Ferenc rektor atya, valamint Grafl Ákos főduktor köszöntötték a megjelenteket. Miután ismertették a hétvége programjait, a szemináriumok kispapjai és elöljáróik közös keresztúti imádságon vettek részt, melyet a Győr belvárosában kialakított keresztúti stációk mentén haladva imádkoztak. A keresztúton megtiszteletek minket jelenlétükkel Dr. Veres András megyéspüspök, illetve – a nemrég kinevezett – Dr. Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök atyák is. Az imádság végén András püspök atya áldásban részesítette az egybegyűlteket.

A városi keresztút, több, mint 100 kispappal maradandó lelki élményt jelentett, nemcsak a növendékek és elöljáróik számára, hanem mindazok számára is, akik az imádkozó tömeggel együtt haladtak, vagy éppen csak futólag találkoztak.

A keresztút után egy ünnepélyes vacsorára került sor, melyet a Szemináriumban tartottak.

Másnap reggel fél 8-kor a Székesegyházban ünnepélyes Szűzanya köszöntőre került sor, majd ezt követte a reggeli, mely után Marton Zsolt püspök atya előadását hallgathatták meg a jelenlévők a Szeminárium dísztermében. A nap ezután fakultatív programokkal folytatódott, melyek között szerepelt a Kármelita és Bencés templomok és rendházak meglátogatása, illetve bejárása; a Püspökvár-Toronykilátó és a Boldog Apor Vilmos Emlékkiállítás megtekintése; valamint a Püspökvár és annak kertjének bejárása.

Ezután déli 12 órakor ünnepélyes püspöki szentmisére gyűltek össze a papnövendékek és elöljáróik a Székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és szónoka, Dr. Veres András püspök atya volt, akivel Marton Zsolt püspök, az MKPK A Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának tagja, valamint a szemináriumok elöljárói koncelebráltak. A találkozó ünnepi ebéddel zárult a Szemináriumban.

Hálásan köszönjük mindazok munkáját, akik akár a háttérben, akár oroszlánrészt vállalva segítették a találkozó létrejöttét, megszervezését és lebonyolítását! Külön köszönjük a Szeminárium munkatársainak a hétévége során tanúsított szolgálatkészségét! Az Úr bőséges áldása jutalmazzon meg minden segítőt!

Szöveg: Rákos József

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.