Megáldották a felújított kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolnát – Kispapok Veni Sancte szentmiséje

Szeptember 12-én, Szűz Mária szent nevének ünnepén Veres András megyéspüspök megáldotta a kívül-belül megszépült kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolna épületét. Az 1947-es körmenethez hasonlóan a gyárvárosi templomtól indulva, énekelve indultak el a zarándokok a kegyhelyre. Az ünnepi szentmise egyben a kispapok, az Egyetemi Lelkészség, a Szent László Szakkollégium és a szervita nővérek által fenntartott szakollégium Szentlelket hívó, szemeszternyitó Veni Sacte-ja is volt. A főpásztor a liturgiát a hívek Segítő Szűzanyához intézett kéréseiért mutatta be. A kiskúti Segítő Szűzanya búcsúnapját május 24-én fogják tartani.

A gyárvárosi Jézus Szíve-templomhoz ki-ki szívében már a Szűzanya felé megfogalmazott kéréssel érkezett. A forgatókönyv szerint a templom előtti téren gyülekeztek a zarándokok, bent a templomban a körmenet alatt énekelt Segítő Szűzanya-éneket gyakorolták. Veres András megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket, és biztatta őket, hogy hittel és imdásággal tudják megtenni az utat. A zarándoklatot áldásával kezdte: Mindenható Istenünk, Gondviselő Atyánk! Áldd meg ezeket a zarándokokat, akik a Te nevedben útra indulnak, hogy ez az őseink által megszentelt és szeretett hely, ahol a Boldogságos Szűz Mária segítségét gyakran kérték és imáik meghallgatásra találtak, számunkra is a hitben való megerősödés és a Szűzanya iránti szeretet gazdagodását, erősödését adja!

A kápolnánál, a szentmise előtt Győri Imre a győr-gyárvárosi templom plébániai kormányzója köszönetét fejezte ki az Egyházmegyének a kápolna felújításáért. Püspök atyának kifejezte abbéli reményét, hogy a megújult épület felszentelése után újra feléledhet a kiskúti Segítő Szűzanya tisztelete. Szeretnék, hogy a hagyomány, ami most ismét kezdetét veszi, október első vasárnapján folytatódna, jövő év tavaszától május minden vasárnapján, júniustól-októberig pedig minden hónap első vasárnapján sokan vennének részt a Szűzanya köszöntésén.

A főpászor örömét fejezte ki a szép számban összegyűlt zarándokok közös imádságáért és elmondta: feladatunk innentől, hogy a kápolnát őrizzük, az egykori zarándokok emlékét, vallásosságát is, és Mária tiszteletét kövessük.

A köszöntőt a felújított kápolna megáldásának szertartása követte. Először megáldották a vizet, a szentelt vízzel a bűnbánat és a keresztség jeleként pedig meghintették a híveket, majd a felújított falakat és az oltárt. A szentelést követően Püspök atya imádságban hálát mondott a kápolna felújítását végzőkért, az adományokért és megemlékezett a kegyhely nemrég elhunyt hűséges őréről, gondozójáról Marek Jánosról is.

Homíliájában elmondta: a kiskúti kápolna annak az emlékét őrzi, hogy eredeti tiszteleti helyén is a Szűzanya-kegykép előtt számtalan imameghallgatás történt – erről tesznek tanúságot a kápolna oldalán elhelyezett táblák is. A Segítő Szűzanyát tiszteljük, hozzá imádkozunk a tanév kezdetén is, hiszen nagy szükség van új papi hivatásokra és olyan fiatalokra, akik keresztényként akarnak a választott hivatásukban helyt állni és tanúságot tenni Krisztusról.

Amikor a világra jövünk, az összes élőlény között a legelesetebbek vagyunk – mutatott rá a főpásztor. Rászorolunk édesanyánk, szüleink segítségére hosszú éveken át, nélkülük ugyanis nem tudnánk életben maradni. Sokszor van ez így a társadalom által nyújtott biztonság kapcsán is. Honnan vár segítséget a nemhívő ember? – tette fel a kérdést. Vagyontól, hatalomtól, tudástól, fegyvertől és sok minden mástól. Viszont ismerjük a kinyilatkoztatásból: ostoba ember az, aki az emberben bízik, vagy lovainak, fegyverének erejében. A hívő ember egyedül Istenben bízik. Semmilyen emberi hatalom, erő nem képes az életünket, üdvösségünket megmenteni. Egyedül Isten képes rá. Pál apostol a rómaikhoz írt levelében felteszi a költői kérdést: Ha Isten velünk, ki ellenünk? Testi életünket ugyan elpusztíthatják, de a lelkünket nem.

Ha Isten a mi egyedüli reménységünk forrása, akkor miért mondjuk mégis, hogy a Szűzanya segítő? – hangzott fel a további kérdés. Emberi világunk úgy működik, hogy aki közel áll egy vezető beosztású emberhez, az könyebben eléri céljait. Ha ezt Isten világára vonatkoztatjuk, akkor az üdvözült lelkek, a szentek közbenjárására előbb el tudjuk érni azt a célt, amire nagyon vágyunk. A kereszten maga Jézus tette Édesanyját, a Szűzanyát égi pártfogonkká, segítőnkké, így nem kétséges, hogy a Szűzanya hathatós segítségünk – fogalmazott. Prohászka Ottokár mondta: Aki a gyermektől jót vár, az anyát nem mellőzheti. A latin mondás szerint: Per Mariam ad Jesum, Mária által biztosan Jézushoz jutunk, célba érünk.

Püspök atya emlékeztetett az aznap reggeli zsolozsma Szent Bernát apáttól való olvasmányára: Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. Közbenjárására biztosak lehetünk afelől, hogy Szent Fia meghallgatja kéréseinket. Majd a főpásztor a palástos Szűzanya képét hozta a zarándokok elé, amely alá minden rangú és korú ember befér, oltalmazva mindenkit. Rámutatott arra is, hogy hála Istennek, magyar nemzetünk tudatában a Szűzanya segítségébe vetettt bizalom mélyen benne él, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletéről tanúskodnak mind a Mária-képek, zászlók és pénzérmék.

Szent István óta a Magyarok Nagyasszonya gyermekei vagyunk. Minden küzdelem, nehézség, és kétség felhőjén át felsejlik számunkra a palástos, védelmező Szűzanya képe: Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít, minden balsorsban – imádkozzuk gyakran.
Csak a Szűzanyába vetett bizalommal, az Ő hathatós segítségében remélve kérjük Istent, legyen segítségünkre, hogy fel tudjuk venni a küzdelmet egyéni és családi életünkben, munkahelyünkön és az egész társadalomban a rossz ellen.

A költő Sík Sándor Magyarok Nagyasszonya című verséből vett idézettel zárta Püspök atya a szentbeszédét: Mit mondjunk, ha reá kérdez? / Szólj helyettünk, anyánk édes, / Annyit mondj csak: rosszak vagyunk, / De mégis a tied vagyunk.

 

Szöveg: Győri Egyházmegye Sajtóirodája (www.gyor.egyhazmegye.hu)

Fotó: Németh Péter

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.