Bibliai élménypedagógiai bemutató foglalkozás

A Brenner János Hittudományi Főiskola hittanár szakos hallgatói október utolsó hetében élménypedagógiai bemutató foglalkozáson vettek részt. A félnapos képzés célja az volt, hogy felkeltse a hallgatók érdeklődését bibliai témájú élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, a kognitív és szociális kompetenciafejlesztés nem formális szervezésű formáinak megismerésére, informális helyzetek felismerésére. A résztvevők megtapasztalhattak egy újfajta pedagógus-szerepet, bepillantást nyerhettek a tapasztalati tanulás gyakorlati kérdéseibe. A hatékony módszerek, játékok, helyzetgyakorlatok valamint problémamegoldó tevékenységek segítségével újfajta módszertani látásmóddal gazdagodtak.

 

A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja a hitoktatást is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően? Ehhez a munkához kívánt segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés.

Az élménypedagógia eszközeinek használatával a gyermekek képessé válnak arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. A bemutatott játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit önmagukon próbálhatták ki a levelező tagozatos hallgatók. A módszer aktív cselekvésre és saját élményre épül, miközben ötvözi a Franz Kett-féle padlóképes módszert, melynek alapja a keresztény Isten-, és emberkép. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozás során elkészült József történetét bemutató padlókép volt, melyet a résztvevők közösen alkottak meg. 

A bibliai élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai különlegesnek számító helyzetekben, de a foglalkozásvezető tréner által  kontrollált körülmények között tervezték meg a különböző feladatok megoldását. Egy-egy feladat végrehajtás után nagy gondot fordított a tréner az értékelésre, a pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására, és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. Az ismeretek  feldolgozása csoportmunkában történt, a bemutató foglalkozást vidám és közvetlen hangulat jellemezte.

Dr. Makk Zoltán szakigazgató

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.