Papnövendékünk közreműködése “A jezsuiták Magyarországon” c. kiadványban

Szent Ignác évvel emlékezik a Jézus Társasága alapítójának 500 évvel ezelőtti megtérésére, aminek keretében számos vallási, művészeti és kulturális program kerül megrendezésre. Az évforduló évében jelent meg A jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig címet viselő kiadvány is a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és a Jezsuita Kiadó gondozásban, amellyel a szakmai közönség 2021. október 7-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Szent II. János Pál pápa termében találkozhatott. Az eseményen Woditsch Péter, másodéves Győri Egyházmegyés papnövendék is megjelent; alább olvashatják rövid összefoglalóját és hogy tulajdonképpen miért is vett részt a bemutatón. 

A megjelenteket Vízy Elemér SJ tartományfőnök köszöntötte, majd őt Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, egyetemi docens, a kötet egyik szerzője követte a bevezető előadásával. A magyarországi működés és a tudományos történetírás metszéspontjaira helyezve a hangsúlyt kiemelte, hogy „a kötet valamennyi szerzője óriások vállán állt”, ezzel utalva és megemlékezve a mai történettudományt és a rendtörténeti kutatást meghatározó jezsuita páterekre, elsősorban Pray Györgyre, Katona Istvánra, Gyenis Andrásra, Holovics Ferencre és Lukács Lászlóra. Az előadást követte a kiadvány bemutatása, amikor Fazekas István tanszékvezető egyetemi docens, a könyv szakmai lektora és egyben szintén szerzője vázolta fel az 1773-as betiltását tárgyaló időszakot, míg az egészen napjainkig terjedő intervallumot Balogh Margit, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főigazgató-helyettese ismertette.

A könyv koncepciójának a lényege, hogy egy általános rendtörténeti bevezetőt követően hét nagy fejezetben mutatja be a jezsuiták működését a magyarországi megtelepedéstől egészen napjainkig bezárólag. Mindegyik fejezet elején egy szerző nagyobb vonalakban megrajzolja a bemutatott korszakot, majd ezt követően olvashatók az adott fejezetbe tartozó, egy-egy szerző tollából megszületett rövidebb, szócikkszerű írások. A huszonnyolc szerző között vannak történészék az egyetemi és az akadémiai szférából, levéltárosok és jezsuita szerzetesek is, illetve jómagam is megtalálható vagyok a felsorolásban, mint a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet papnövendéke, ugyanis egy cikk megírására én is lehetőséget kaptam. Ennek háttere, hogy érettségit követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem alapszakos hallgatóként és az ELTE Eötvös József Collegium Történész műhelyének tagjaként elsősorban a jezsuita rend történetét kutattam. Egyik első szárnybontogatásom eredménye lett az a bácska-bánáti jezsuita missziót tárgyaló tanulmány, amely az alapját képezte az itt ismertetett kötetben megjelent írásomnak. Amikor a lehetőséggel megkerestek és a cikket elkészítettem, akkor még az ELTE hallgatója voltam, a könyv nyomdába kerülésekor és megjelenésekor pedig már másodéves papnövendék vagyok, és ilyen minőségemben vettem részt a könyvbemutatón. Bízom benne, hogy szerény hozzájárulásom nem vesz el a kötet értékéből, amelyről még fontosnak vélem rögzíteni, hogy Szokol Réka és Szőnyi Szilárd szerkesztette, térképekkel, ábrákkal, fotókkal és Mihalkov Ferenc SJ karikatúráival gazdagon illusztrált, tudományos igénnyel, de mégis közérthetően megírt, színvonalas kiadvány. Több mint hatszáz oldalon keresztül bepillantást enged a rend magyarországi történetének az ötszáz évébe, ezzel emléket állítva és egyúttal kapcsolódási pontot teremtve múlt és jelen között.

A könyv bemutatója után kötetlen beszélgetésre és számos találkozásra is lehetőség volt, többek közt  egykori tanáraimmal is, így például Fazekas Istvánnal, aki tanárom volt az ELTE bölcsészkarán és műhelyvezetőm az Eötvös Collegiumban.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.