Te Deum és diplomaosztó ünnepség a Brenner János Hittudományi Főiskola végzős hallgatói számára

2021 június 18-án a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban dr. Veres András megyéspüspök a tanévzárás alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be a Brenner János Hittudományi Főiskola hallgatói számára, majd azt követően a tanulmányaikat befejezők átvehették a végzettségüket igazoló okleveleiket.

„Állandó aggodalmam valamennyi Egyház gondja.” A Szentleckében hallott Pál apostoli gondolat felidézésével kezdte András püspök  elmélkedését, amelyben azt hangsúlyozta, hogy a  sok nehézség és szenvedés mellett az apostolt valamennyi  egyház gondjai, terhe is nyomasztotta.

Püspök atya kifejezte abbéli reményét, hogy a végzős hallgatók teológiai tanulmányaik során nemcsak  megismerték a  sensus Ecclesiae, kifejezést, amely  az Egyházzal való együttérzést,, az egyháziasság érzését jelenti, hanem  tanulmányaik által képesek lettek az egész egyházban való gondolkodásra és olyan széles látókörrel rendelkeznek, amely túlmutat saját plébániájuk, egyházmegyéjük életén.

A főcelebráns  beszédében  hangsúlyozta azt is, hogy az Egyházban élni a sok öröm mellett szenvedéssel is jár, hiszen hordoznunk kell egymás gyengeségeit, bűneit is, sőt a  napjainkban egyre gyakoribbá váló kívülről jövő támadásokat is együtt kell elviselnünk!

„Háború van most a nagy világban, Isten sírja reszket a szent honban.” – Vörösmarty Mihály gondolatát idézve a megyés püspök felhívta a figyelmet arra is, hogy erős hitre, a gondviselő Istenbe vetett hitre van most szüksége mindenkinek, ez segíthet át félelmeinken! Olyan politikai és kulturális hadviselés folyik a kereszténység ellen, amely sokak számára szenvedéssel jár. Már nemcsak a keresztény értékek ellen, hanem az alapvető emberi értékek ellen is fellépnek!

Legyünk sziklaszilárd bizonyossággal, hogy Krisztus egyháza az idők végezetéig minden nehézség ellenére megmarad, mert nem emberi, hanem isteni eredetű!

Beszéde befejező részében azt kívánta püspök atya a végzős hallgatóknak, hogy Isten kegyelmébe vetett, biztos, szilárd hit vezesse őket a mindennapi keresztény életük során és abban a szolgálatban is, amit végzettségük alapján tehetnek és amiben az Egyház igényt és egyfajta kérést fogalmaz meg.

Adja Isten, hogy minden nehézség ellenére örömmel, túlcsorduló örömmel tudjunk élni a krisztusi életben, és abban a krisztusi közösségben, ahova Jézus Krisztus hívott meg minket!

A szentmise után dr. Veres András megyéspüspök és dr. Reisner Ferenc rektor 1 teológus, 12 hittanár-kollégiumi nevelőtanár, 3 római katolikus kántor, 3 katekéta-lelkipásztori munkatárs oklevelet adott át a végzősöknek.

A diplomaátadó ünnepség alkalmával a lelkipásztori segítő képzésen részt vett 17 fő tanúsítványt vehetett át.

                                                              

Dr. Makk Zoltán   szakigazgató

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.