Pótfelvételi

 

Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését képzéseinkre:

- Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)

- Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)

- Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2, 4 vagy 5 félév, levelező munkarend)

- Római katolikus kántor (BA - 6 félév, levelező munkarend)

 

Telefonon és e-mailben is állunk rendelkezésükre a felvételivel és jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseikre vonatkozóan!

 

A jelentkezés határideje: 2020. augusztus 10.

 

Részletes információ ITT olvasható

Szentségimádási nap a Szemináriumban

Mint egyházmegyénk minden templomának, így a szeminárium mára már megszépült kápolnájának is van szentségimádási napja. Március 7-e, Aquinói Szent Tamás korábbi liturgikus ünnepe minden évben kiemelt dátum a Papnevelő Intézetben.

 

Ilyenkor a szeminárium kispapsága egy egész napot tölt a szentségi Jézus jelenlétében. A szentségimádási nap jó alkalom arra, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljünk az Oltáriszentségben közöttünk maradt Jézussal. Ezen alkalomból egy csallóközi Szűzanya kegyhelyről érkezett atya, Srankó László bacsfa-szentantali plébános volt a vendégünk. Reggel közösen ünnepeltük meg a szentmisét, melyet az elmélkedések követtek. László atya felelevenítette a győri Könnyező Szűzanya búcsú élményeit, melyet gyermekkorában élt át, és ami befolyásolta papi hivatásának kialakulását is. Elmélkedéseihez Aquinói Szent Tamásnak az Eucharisztiáról szóló költeményei nyújtottak alapot. László atya felhívta fegyelmünket, hogy mekkora ajándékot kaptunk az Istentől, azáltal, hogy a kenyér és a bor színében köztünk maradt testével és vérével. Kispapként, később pedig papként fontos, hogy ez a hit elevenen megmaradjon bennünk, és mindig kellő bűnbánattal és méltósággal vegyük magunkhoz az Eucharisztiát. Elmélkedésében az atya Urunk színeváltozását alította elénk, mellyel rámutatott arra, hogy a szentmisében mi is felmegyünk a Tábor-hegyére, ahol megláthatjuk Jézus Krisztusban az ő isteni dicsőségét. A nap folyamán lehetőség nyílt egyéni csendes imádkozásra, valamint a szentgyónás elvégzésére is. Szentségimádásunk az esti dicséret elimádkozásával és szentségeltétellel zárult, majd Szűzanya-köszöntőt imádkoztunk a székesegyházban a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt. Így a nagyböjt kezdetén erőt meríthettünk az Oltáriszentségből a bűnbánathoz, és az önmegtagadáshoz, hogy húsvétkor méltóképpen ünnepelhessük meg Urunknak dicsőséges feltámadását.

Szöveg: Grafl Ákos

Fotók: Brenner János Hittudományi Főiskola

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.